8.14.12.10 NY OUTLOOK SYNKRONISERINGSLØSNING

 1. Der er udviklet en Outlook synkroniseringsløsning, som kan betjenes af den enkelte medarbejder i et vagt team. Medarbejderen kan synkronisere efter behov ved aktivering af et tilføjelsesprogram til Outlook. Herved kan vagt administrators opgaver i forbindelse med synkronisering reduceres eller bortfalde.

8.14.11.28 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Brugermanual og tekster er opdateret, idet begrebet "Vagter" anvendt på Ugeplan billedet ændres til "Dagsopgaver"
 2. Katalog oversigtsbilledet er ændret, så der kan vælges sorteringsorden.

8.14.11.24 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Fejlhåndtering i forbindelse med opstart og nedlukning af Aplanner for Windows er forbedret
 2. Håndtering af Plan Versioner forbedret. I fobindelse med opgradering åbnes alle Plan Versioner for opdatering
 3. Aplanner for Windows er ændret, så indstillinger for brugere, der er låst eller skjult opdateres ved nedlukning
 4. Rapporter er omorganiseret af hensyn til senere udvidelse af rapport antal i Aplanner for Web

8.14.11.14 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Fejlhåndtering i Aplanner for Windows er forbedret
 2. Brugervejledningen er opdateret mht. dobbelt bookning i forbindelse med deling af planer
 3. Aplanner for Web er udvidet med valgmulighed for sortering samt valgmulighed for visning af vagter

8.14.10.16 ÆNDRINGER TIL APLANNER SYNKRONISERING

 1. Et problem, der vedrører nedlukning af synkroniseringsprogrammet under Windows 8.1 er rettet
 2. Enkelte synkroniseringer skippes, hvis medarbejder, dato, aktivitet og start tidspunkt er uændret, men kun vagtens længde ændres. Skippede synkroniseringer kan ses i loggen på skærmen og i log filen. Problemet kan let omgås ved at benytte en aktivitet til beskrivelse af ændringen. Eksempel Vagt 10:00- 12:00 , Ekstra vagt 12:00-14:00.

8.14.10.16 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Tekst på vagtplan billedet er ændret, så det tydeligt fremgår når medarbejdere kun indgår i andre (delte) planer
 2. Aplanner synkroniseringsprogrammet er optimeret og brugergrænsefladen er forbedret

8.14.10.1 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Layout af Aplanner er ændret, så væsentlige knapper er samlet under menulinjen.
 2. Planen genindlæses hvis man skifter fra låst til ikke låst tilstand
 3. Sorteringsknapper er udvidet og sorteringsvalg gemmes
 4. Flekslisten er udvidet, så startsaldo indgår i beregningen.
 5. Timesummer rapporten er gjort generel, så man selv kan vælge planversioner, der skal vises
 6. Saldolisten er ændret, så man selv kan vælge planversioner
 7. Behovsrapporten er ændret, så man selv kan vælge planversion, og der optælles med en decimal
 8. Databasen skal opgraderes for at udnytte den ændrede behovsrapport.
 9. Der er ændret, så skæmbilledet opdateres, når der skiftes til, fra låst tilstand
 10. Meta data ændret, så sorteringsnøgle er med på medarbejderoversigt i nye databaser
 11. Rettelse, der sikrer at rapporter og kataloger navngives på korrekt sprog
 12. Rettelse der sikrer, at man ikke får fejlmelding ved opstart grundet tastaurtryk
 13. Rettelse, der sikrer, at der ikke vises fejlmelding ved nedlukning
 14. De gamle redigerings og funktionsmenuer er fjernet, men de kan slås til via indstiller menuen
 15. Download af demo database er fjernet fra hjælp menuen. I praksis er det nemmere at arbejde med en tom database mens man benytter Kom godt igang visningen
 16. Rettelse, så der også kan opdateres kommentarfelter fra Dagplan billedet
 17. Web service modulet er opdateret. Det anvendes hvis der ønskes drift over internettet via HTTPS Protokol
 18. Der er sket generelle forbedringer af klip, indsæt og fortryd funktionalitet
 19. Aplanner synkroniseringen er rettet, så der ikke vises fejlmelding ved gentage fejl. I stedet gemmes fejlmelding i logfilen, og antal fejl tælles op på synkroniseringsbilledet.
 20. Aplanner synkronisering er rettet, så annullering og oprettelse af samme kalenderpost på samme dag ignoreres. Situationen forekommer ikke under normal drift, men kan optræde som følge af en driftsfejl.

8.14.8.10 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Aplanner for Windows er ændret, så "Lukkedato for timeregistrering" har effekt på de fire billeder Ugeplan, Dagplan, Aktivitetsplan og Vagtplan. Det betyder, at der er låst for opdatering for alle datoer, der ligger på eller før Lukkedato for timeregistrering.
 2. Låste felter på Ugeplan og Vagtplan vises nu med lysegråt. Hvis Dagplan eller Aktivitetsplan er låst, ses det i Windows overskriften.

8.14.6.24 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG SYNKRONISERING

 1. Sorteringen af vagter i Vagtplan billedet er ændret, så midlertidige vagter placeres i bunden, når der sorteres stigende efter nøgle. Herved undgås et sorteringsproblem, som opstår, hvis der anvendes tilpasset navngivning af vagter. Det alfabetiske sortering er uændret.
 2. Der er tilføjet en ny egenskab -Outlook Optaget Status - til Aktiviteter. Hermed muliggøres, at man kan vælge en Outlook Optaget Status pr Aktivitet, som vises i synkroniserede kalender poster. Status er forhåndsindstillet til Optaget. For detaljer henvises til dokumentation for Outlook kalender.

APLANNER FOR WINDOWS OG WINDOWS XP

 1. Aplanner for Windows version 8.14 fungerer ikke på Windows XP. Det skyldes, at moduler, som Aplanner sikkerheds system anvender, ikke supporteres under Windows XP. Aplanner version 8.13 fungerer på Windows XP og kan leveres efter nærmere aftale.

8.14.5.28 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. Der er gennemført en række ændringer, som har betydning for sikkerhed og performance af løsningen. Der er ingen ændringer i bruger funktionalitet sml. med Version 8.14.5.25

8.14.5.25 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. Mulighed for at fravælge ugedage eller helligdage, når der plankopieres
 2. Mindre rettelser til Outlook synkroniseringsmodulet (tekster og markeringer)
 3. Opgraderingsmodulet er udvidet, så synkoniseringstabel medtages i opgraderingen
 4. Sorteringen for Vagtplan ændret til alfabetisk
 5. Der er gennemført en række ændringer, som har betydning for sikkerhed og performance af løsningen

8.14.5.6 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. VIGTIGT:Krypteringsmekanismen for lagring af adgangskoder mv. er forbedret, og der er introduceret skærmbilleder til ændring af adgangskode i Aplanner for Windows og Web. Ved opgradering nulstilles alle adgangskoder. Derfor er det vigtigt at starte med at ændre adgangskoder straks efter opgraderingen.
 2. Der er introduceret et "Kom godt i gang" billede i Aplanner for Web.
 3. Den gamle Outlook funktion er fjernet fra Aplanner for Windows vagtplanlægning, men kan åbnes ved at skifte til konsulentplanneren.
 4. Der er rettet en fejl i database opgraderingen, så alle nye kolonner i databasen initialiseres korrekt.
 5. Validering af adgangskode er fjernet fra enkeltbruger løsningen, da den ikke har betydning.
 6. En mindre fejl i menuhåndteringen for Aplanner for Web er rettet. Herved undgås unødvendige skift til Login billedet.
 7. Synkroniseringsprogrammet er ændret, så det kan behandle udsendelse til flere mail adresser for samme medarbejder. E-mail adresserne for en medarbejder adskildes med komma eller semikolon.
 8. Det er gjort muligt for medarbejdere at logge sig på Aplanner med eget brugernavn eller e-mail adresse. Ændringen forudsætter, at link mellem medarbejder og bruger sættes i medarbejderkataloget.

8.14.4.24 MINDRE RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Automatisk opgradering af databaser er forbedret.

8.14.4.15 MINDRE RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Aplanner for Web er ændret, så der tages hensyn til menu tilladelser, som er oprettet med Aplanner for Windows
 2. Der er lavet rettelser, så alle gamle databaser i princippet kan opgraderes automatisk. Hvis opgraderingen mod forventning fejler, så fremsend en zip fil med en database kopi (BAK fil) til support@planahaead.dk. Så vil opgradere og sende den opgraderede database tilbage.
 3. Mulighederne for at sætte brugertilladelser er udvidet, og det er desværre ikke muligt at opgradere tidligere indstillinger. Vælg Brugerrettigheder for brugeren for at sætte nye indstillinger.

8.14.4.14 RETTELSE TIL APLANNER SYNK

 1. Aplanner Synk er rettet, så den kan fungere korrekt med database versioner før 8.14.3.21
 2. Aplanner Synk er rettet, så kalender opdateres korrekt, hvis man ændrer tidinterval for en vagt, f.eks. vagt 9:00 - 14:00 til vagt 9:00 - 15:00

8.14.4.10 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mindre programrettelser.
 2. Optimering af tekstregister, så Aplanner starter hurtigere
 3. Forbedringer af det Toolkit, som anvendes til dannelse af Aplanner løsninger.

8.14.3.21 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Database opgraderingsfunktionen er forbedret.
 2. Der er introduceret database værktøjer, som PlanAHead AS anvender til Cloud løsninger.

8.14.3.20 STØRRE TEKNISKE OG FUNKTIONELLE ÆNDRINGER

 1. Databasestrukturen er ændret, så der nu kan afvikles flere vagtplan databaser fra samme SQL database. Med denne ændring kan vi tilbyde at etablere databaser, som køres via Internettet hos Windows Azure. Efter opgradering af en database er det ikke længere muligt at tilgå den fra ældre versioner af Aplanner for Windows. Man kan godt tilgå ældre versioner af databaser fra den nye Aplanner for Windows.
 2. Kom godt igang hjælpesiden er forbedret, så det er nemmere at starte op uden uddannelse.
 3. Aplanner for Windows indeholder ikke længere en database skabelon. I stedet dannes og lagres en tom database ved installation.
 4. Web licens strukturen er ændret, så der kan tilbydes Web licens til kunder, der anvender egen SQL database server, eller som har behov for at tilgå databasen via en Web Service via Internet protokollen HTTP.
 5. Menutilladelser er ændret, så det er muligt at fjerne Timerapportering og adgang til at vise to planbilleder på en gang.
 6. Der er tilføjet en ny rapport Vagtoptælling, som kan optælle hvor mange vagter de enkelte medarbejdere har haft i løbet af en periode.
 7. Synkroniseringsprogrammet er tilpasset, så det nu kan anvendes med Outlook 2007, Outlook 2010 og Outlook 2013.

8.14.2.5 STØRRE ÆNDRINGER

 1. Det er nu muligt at vise to planer i Aplanner på en gang. Det er en lettelse, når der f.eks. arbejdes med ubenyttede vagter. Så kan man både se gældende plan og planen med ubenyttede vagter. Det ekstra plan billede startes automatisk, når man anvender funktionen "Flyt til ...".
 2. Mindre rettelse lavet til Plankopiering, så datofejl håndteres bedre.