8.15.12.15 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hjælpemenuen er udvidet og der er foretaget mindre ændinger af ikonvalg.

Der er ingen ændringer til Web og Outlook løsningerne i denne version.

8.15.12.06 MINDRE RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Rapporterne Plan og Behovsrapport er tilpasset, så de kan printes korrekt til Excel.
 2. Billedet til visning og rettelse af celle indhold på Ugeplan billedet m.v. er ændret, så valg af tidspunkter og aktivitet nu sker fra en menuvalgsboks.

Der er ingen ændringer til Web og Outlook løsningerne i denne version.

8.15.12.02 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS OUTLOOK SYNKRONISERINGEN

 1. Funktionaliteten af administrator synkroniseringen er udvidet, så der kan udsendes en ny kalennderpost mærket "Annullering" i det tilfælde, hvor en kalenderpost, der skal annulleres ikke genkendes. Problemet kan f.eks. opstå, hvis en kalenderpost hos administrator er blevet slettet ved en fejl, eller hvis adgangsrettigheder forhindrer læsning.
 2. Det er nu muligt at downloade et Windows program, som kan udføre medarbejder synkronisering af modtaget e-mail med kalenderposter. Programmet kan anvendes af medarbejdere, der ikke har behov for eller adgang til Aplanner for Windows.
 3. En yderst sjældent forekommende fejl er rettet i denne version: Hvis man bladrer tilbage på Ugeplan billedet gentagne gange indtil man når før startdato for medarbejdere og planer får man en fejlmelding. I tidligere versioner kunne man ikke rette datoen herefter. Man kunne kun løse problemet ved at slette og genoprette brugeren. Nu kan man rette datoen og derved nå frem til data, der kan vises.

8.15.11.24 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er tilføjet en ny rapport ved navn Medarbejderstatus. Den viser udvalgte stamdata for medarbejdere samt time og dags optællinger for en valgfri periode. Rapporten kan ikke anvendes før databasen er opgraderet. Dette kan en med sql administrative rettigheder gøre fra Aplanner ved at vælge funktionen database -> opgrader stamdata tabeller fra filmenuen.

8.15.11.22 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er rettet en fejl, som kan medføre atslutdato ikke kan ændres. Opgrader til denne version, hvis fejlen opstår.
 2. Der er udført mindre ændringer af dato formater, der skyldes flytning af databaser m.v. til en Windows Azure Server.

8.15.11.21 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er udført mindre ændringer, der skyldes flytning af databaser m.v. til en Windows Azure Server.

8.15.11.16 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er udført mindre ændringer ved farve og skrift opsætning.

8.15.11.14 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er tilføjet en opstart parameter til Aplanner for Windows.

8.15.11.11 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

Nyheder

 1. Algoritmen til beregning af ugenummer er rettet, da uge 52 hhv uge 53 i særlige situationer blev vist forkert. Fejlen optræder ca. hvert sjette år, og har ikke nogen systemmæssig betydning.
 2. Alle rapporter for vagtplanlægning er ændret. Dette sker aht. kommende inkludering i Aplanner for Web. I den forbindelse er farvepaletten udvidet, og der er introduceret egenskaber, så rapporter kan vises med eller uden fjernelse af tomme linjer. Desuden kan rapporter vendes.
 3. Funktionaliteten vedr. bookning er flyttet fra Aplanner Mobil til Aplanner. Det har ingen konsekvenser for anvendelsen.
 4. Der er introduceret en start og stop menu på medarbejder synkroniseringen.
 5. Administrator synkronisering er ændret, så der dannes udvidet fejlmelding, hvis der ikke kan dannes en annulllering af en vagt, f.eks. fordi den er slettet i kalenderen.
 6. Administrator synkronisering kan leveres som tilføjelsesprogram til Outlook. Funktionaliteten er identisk med den i Aplanner, men ved opstart som tilføjelsesprogram får synkroniseringen automatisk de sikkerhedsmæssige egenskaber, som Outlook brugeren har.
 7. Databasen skal opgraderes for at kunne udnytte de forbedringer vedr. rapporter, som er introduceret i denne version.

Kendte problemer

 1. PlanAHead anbefaler, at Outlook til kalendersynkronisering sættes op med en lokal (.pst) fil. Men IT kan også vælge at opsætte en form for spejling af mails fra Microsoft Exhange. Det fungerer, men der kan være problemer med at tildele Aplanner tilstrækkeligt med rettigheder til at kunne opdatere. Problemet kan omgås ved at installere Aplanner Admin synkronisering som Outlook tilføjelsesprogram. Tilføjelsesprogrammet får automatisk rettigheder. Detkan rekvireres hos PlanAHead, hvis der er behov for det.
 2. Hvis man arbejder med delte projekter er der en begrænsning, som forhindrer at man registrerer samme aktivitet i tidsmæssig forlængelse af hinanden for to forskellige planer. Følgende fungerer: Plan 1 Aktivitet1 10:00 - 12:00 Plan2 Aktivitet1 13:00 -15:00, men følgende fungerer ikke: Plan1 Aktivitet1 10:00 - 12:00 Plan2 Aktivitet1 12:00-13:00. Begrænsningen vil blive fjernet i en senere version, men indtil da kan problemet omgås ved at anvende to forskellige aktiviteter, hvis behovet skulle opstå.

8.15.10.22 RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Aplanner for Windows version 8.15.10.16 indeholder en fejl, som under visse omstændigheder medfører at opdatering af Planegenskaber ikke sker korrekt. Skift derfor til denne version, hvis du anvender version 8.15.10.16. Tidligere versioner af Aplanner har ikke dette problem.
 2. Der er nu mulighed for at lave Plan udskrift, hvor tomme linjer fjernes. Databasen skal opgraderes for at anvende denne mulighed.

8.15.10.16 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved opstart af Aplanner for Windows er forbedret.
 2. Aplanner for Windows menupunkter vedr. opgradering og aktiveres kun, hvis brugeren har adgang til at ændre i databasens tabeller. I praksis betyder det, at kun administratorer af SQL databasen har mulighed for at starte opgraderingen.
 3. Hjælp billedet er optimeret, så der ikke længere er behov for at starte Aplanner funktionalitet for at vise detaljer.
 4. Der er rettet en fejl i medarbejder synkroniseringen. Fejlen optræder, hvis der er modtaget en videresendt e-mail med synkroniseringsdata til den e-mail konto, hvor medarbejdersynkroniseringen afvikles. Fejlen kan omgås ved at slette den videresendte e-mail eller ved at opgradere til nærværende version.
 5. Fejlhåndteringen i den administrative synkronisering er udvidet.

8.15.10.09 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved visning af store datamængder på katalogbilledet er optimeret. Optimeringen har især betydning for kunder med 100 eller flere medarbejdere i medarbejderkataloget.
 2. Import af tabel funktionen på katalogbilledet er ændret, så der nu også kan importeres adgangskoder.

8.15.10.08 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS DATABASEN

 1. Der er tilføjet en række felter til medarbejderkataloget. De kan anvendes efter opgradering af databasen.

8.15.10.06 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mekanismen for at åbne en database og logge sig på er forbedret.
 2. Fejlhåndteringen i forbindelse med åbning af databaser er forbedret.
 3. Der er lavet et ikon på Aplanner for Windows til åbning af fejlloggen.
 4. Der er lavet et ikon på Aplanner for Windows som gør det muligt for Outlook brugere at danne en support e-mail til PlanAHead og efter ønske vedhæfte en zip fil med databasekopi.

8.15.9.25 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved opstart af Aplanner for Windows er optimeret.

8.15.9.22 ÆNDRINGER TIL APLANNER LØSNINGEN

 1. Mindre rettelse, så planversionen Ferieønsker bliver sat korrekt op.
 2. Ændring så den krypterede information (settings) om sql server adgang føres med ved versionsopgraderinger.
 3. Ændring så projektid ikke længere ses foran projektnavnet, når man har valgt Projektplanner.
 4. Der er introduceret en fejl log tabel i databasen,som vil gøre det nemmere at hjælpe kunder i en support situation.
 5. Sql databaser fra før marts 2014 kan ikke længere opgraderes direkte via Aplanner for Windows. I stedet skal man danne en lokal XML kopi af databasen med den gamle version af Aplanner for Windows, åbne den i den opgraderede version af Aplanner for Windows og gemme den som Sql database. Opgradering kræver, at administrator har ekstra rettigheder (ddl_admin) til SQL serveren fra Aplanner.
 6. Der er udført en række tekniske optimeringer i Aplanner for Windows programmerne.
 7. Funktionalitet og fejlhåndtering vedr. Opret Database og Gem som er forbedret.
 8. Der er tilføjet to nye knapper til Aplanner for Windows, så man kan ændre rækkehøjde og kolonnebredde uden at skifte til Indstiller menuen.
 9. Rækkehøjder og kolonnebredder kan sættes og gemmes individuelt pr Ugeplan, Dagplan, Vagtplan og Aktivitetsplan
 10. Rækkerhøjer og kolonnebredder kan sættes på Katalog billedet for hver enkelt type of data. Der er tilføjet en knap, så man kan skifte mellem automatisk kolonnebredde og manuelt sat.
 11. Databasen skal opgraderes for at kunne udnytte funktionaliteten in denne version fuld ud.

8.15.9.15 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS og Outlook synkroniseringen

 1. Administrator Outlook Synkroniseringsprogrammet er udgået. I stedet er funktionaliteten inkluderet i Aplanner for Windows. Aplanner for Windows synkroniseringsprogrammet kan enten udsende en e-mail pr. medarbejder med synkroniseringsdata eller udsende kalenderposter pr. vagt. Hvis førstnævnte anvendes, skal brugerne enten have installeret et tilføjelsesprogram i Outlook eller anvende en ny synkroniseringknap, som ses på Aplanner ved siden af synkroniseringsknappen. Hvis sidstnævnte anvendes, anbefales det at oprette en dedikeret Outlook konto, så kopi af de mange kalenderaftaler, der udsendes ikke havner i administrators kalender. Desuden anbefales at konfigurere Outlook med en lokal (.pst) e-mail fil, da synkroniseringsprogrammet kan behandle mange åbne poster på en gang, og dermed belaste en Exchange server.
 2. Funktionen 'Importer vagt fra Outlook' er udgået. Årsagen er, at funktionen kun anvendes i begrænset omfang, da det er langt mere effektivt at ændre direkte i Aplanner for Windows eller Web. Kunder, der har behov for funktionen kan efter aftale få leveret version 8.15.6.16, som har funktionen.
 3. Der er rettet et par sjældent forekommende problemer i synkroniseringen. I sjældne tilfælde vises kalenderpost til kl 24:00 for en vagt i Outlook 2007. Problemt er løst. I sjældne tilfælde fejler e-mail synkroniseringen med en 'matrix fejl'. Fejlen skyldtes et timing problem mellem Aplanner og Outlook, når der var flere synkroniserings e-mails i indboksen. Det er løst.
 4. Der er lavet en tilføjelse til funktionen 'Flyt til', der kan aktiveres fra højre museknap menuen, når Ugeplan billedet vises. Det er nu muligt at flytte til Aktuel eller Planlagt så tidligere indhold i Aktuelt eller Planlagt flyttes til Ubesatte. Funktionen kan f.eks. benyttes til at godkende et ferieønske i en arbejdsgang, ved at flytte ferien til Planlagt, mens indholdet af Planlagt flyttes videre til Ubesatte.

8.15.8.28 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER LØSNINGEN

 1. Alle moduler i Aplanner løsningen er opdateret i forbindelse med skift fra Visual Studio 2013 til 2015.
 2. Installationsprogram for Aplanner er ændret fra Microsoft Windows Installer til InstallShield Express version.
 3. Synkroniseringsprogrammerne er tilpasset og testet med Novel GroupWise kalender. I forvejen testes med Outlook og Google kalender.
 4. Synkroniseringsprogrammet er ændret, så der kun vises de medarbejdere, der hører til en given plan. Desuden er der indført forbedringer i fejlhåndteringen.
 5. Der er udført mindre rettelser til Aplanner for Windows: En rettelse, så tidsinterval gemmes korrekt samt rettelser til fejlhåndtering.
 6. Der er lavet en ændring, så der kan vises valgfri tekst fra kommentarfeltet for en aktivitet. Ændringen fungerer i Dagplan og Ugeplan. Som eksempel kan en aktivitet med navnet Møde ændres ved at tilføje en kommentart startende med #.

8.15.6.16 (8.15.7.18) MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER ADMINISTRATIV SYNKRONISERING

 1. Udvalgte egenskaber for Outlook aftaler er ændret i synkroniseringsprogrammet. Ændringen er kun af betydning for brugere, der ikke anvender Outlook eller Google mail.

8.15.6.16 MINDRE RETTELSER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mindre rettelser til brugeradministrationen for Aplanner.

8.15.6.11 Ny Aplanner Mobil løsning

WebMobil løsningen er blevet opgraderet og har skiftet navn til Aplanner Mobil. Web løsningen anvendes af medarbejdere til at booke vagter, booke ekstra vagter, bytte vagter og afmelde vagter. Lay out af løsningen samt brugertilladelser er konfigurerbare. Aplanner for Windows og databasen er opgraderet aht. Aplanner Mobil løsningen. Nedenfor ses et eksempel på Aplanner mobil løsning:

8.15.5.22 MINDRE ÆNDRINGER OG RETTELSER

 1. Outlook Admin Synkronisering er forsynet med knapper til at vælge alle eller fjerne alle medarbejdere fra synkroniseringslisten.
 2. Aplanner er rettet, så der kommer en bedre fejlmelding, hvis man lukker ned efter forgæves forsøg på at koble sig på en web database.
 3. Arbejdslisten i Aplanner for Web er rettet. Under specielle omstændigheder viste listen data fra mere ned et projekt.
 4. Der er tilføjet 4 sorteringsknapper til valg af objekt (f.eks. medarbejdere). Billedet Planegenskaber er ikke forsynet med sorteringsknapper, men man kan klikke på Vis Detaljer for at få adgang til sortering.
 5. Aplanner er rettet, så der ikke ses en fejlmelding, hvis skærmindstillinger ikke kan indlæses.
 6. Outlook Medarbejder Synkronisering er ændret, så der checkes for kalenderposter hvert 10. minut. Denne funktion kan stoppes igen fra menuen.

8.15.4.20 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Databaseopgradering er udvidet, så der enten kan opgraderes stamdata tabeller eller foretages en total opgradering.
 2. Kommentar felter er ændret, så der kan indtastes flere linjer.
 3. Kommentar feltet for en vagt er udvidet fra 60 karakterer til ca. 32000. Ændringen har først effekt i eksisterende databaser efter total opgradering af databasen.
 4. Kommentar felter for en vagt inluderer kommentarfeltet for en aktivitet, hvis aktivitetens kommentarfelt ikke er blank.
 5. Meta data modellen er opdateret og nogle tekster er ændret.

8.15.3.22 MINDRE RETTELSER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Datafejl rettet i egenskaber, hvor man kan vælge mellem flere værdier (valg af tidsinterval, valg af periode).

8.15.2.20 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Plankopiering er udvidet med en funktion, der muliggør indsættelse af en tom uge i en plan. Denne funktion er nyttig, hvis man f.eks. ønsker at skubbe ugeplanen for påskeugen og til ugen efter.
 2. Tekstregister og meta database er opdateret for at forbedre hjælpesiderne.

8.15.2.5 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Billedet til at åbne og gemme databaser er ændret: Adgang via web service og kryptering kan slås til og fra under fanebladet Sql Database.  Der kan etableres forbidelse til en PlanAHead Cloud database ved angivelse af databasenavn og pin kode, som udlveres efter aftale om drift hos PlanAHead.
 2. Aplanner er ændret, så automatisk kolonnebredde også fungerer for række etiketten.

8.15.1.22 VIGTIG RETTELSE TIL APLANNER

 1. Der er rettet et problem, som under visse omstændigheder kan få Aplanner til at hænge, når der slettes gamle synkroniseringsdata fra en opgraderet database. Fejlen optræder kun i versioner 8.15, så det anbefales at opgradere, hvis du anvender 8.15.

8.15.1.21 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Kunder der anvender version 8.15.1.1 eller 8.15.1.11 kan med fordel opgradere til denne version, idet datakommunikationen over nettet er reduceret og hastigheden er forbedret ved opstart.
 2. Der er foretaget optimeringer af Aplanner programmet, så oplysninger fra databasen hentes efter behov i stedet for ved opstart. Det gør opstart hurtigere for større løsninger. Funktionaliteten er uændret.
 3. Web Licens koden er ændret, så den kan anvendes i forbindelse med HTTP kommunikation med server.
 4. HTTP kommunikationsinterfacet er ændret, så tabel data pakkes og krypteres. Desuden er det nu muligt at tilvælge en stærk kryptering af data.
 5. Parametersættet til Aplanner for Web er ændret, så det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at tilpasse konfigurationsfilen.
 6. Der er tilføjet et nyt skærmbillede, som PlanAHead kan anvende til udstedelse af Web licenser.

8.15.1.11 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Der er foretaget optimeringer af Aplanner meta data programmet, så det fylder mindre og er hurtigere. Funktionaliteten er uændret.

8.15.1.5 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Der er foretaget optimeringer af Aplanner programmet, så det fylder mindre og er hurtigere. Funktionaliteten er uændret.
 2. Dato boks på Aplanner for Web er ændret, så der vises 30 historiske og 30 fremtidige datoer
 3. Brugeren får ikke længere en advarsel ved opstart, hvis databasen skal opgraderes. Men advarslen vises i Fejllisten under Indstillinger.
 4. Rettelse af fejl i Aplanner for Web i relation til timerapport

VERSION 8.15.1.1, UDVIDELSER TIL SYNKRONISERINGSLØSNING M.V.

 1. Outlook synkroniseringen er ændret, så der kan synkroniseres for en medarbejder ad gangen og layout er forenklet. Det viste synkroniseringsbillede kan anvendes fra Aplanner for Windows. Når det sker, udsender Aplanner e-mails til de enkelte medarbejdere med vagt opdateringer. Medarbejderne kan efterfølgende selv kan oprette vagterne i Outlook kalenderen ved anvendelse af et tilføjelsesprogram, eller blot benytte de udsendte e-mail oplysninger. Synkroniseringsbilldet anvendes også fra Outlook synkroniseringsmodulet for vagt administrator. Når det sker, foretages komplet synkronisering inklusiv import af aftaler.
 2. En ny rapport Synkroniseringslog viser alle vagt transaktioner og deres synkroniseringsstatus (ikke synk., synk. annulleret). Desuden vises hvornår vagt transaktionerne blev dannet og hvornår de blev synkroniseret. Rapporten er til hjælp for vagtplan administrator til kontrol, f.eks. i forbindelse med problemer for en medarbejders Outlook.
 3. Under menupunktet Database kan billedet Synkroniseringstabel startes. Her kan man se vagt transaktioner, der er synkroniseret. Det er muligt at slette synkroniseringsposter, så synkroniseringen af udvalgte poster kan gentages, f.eks. efter driftsfejl eller computer skift.
 4. En ny rapport Dublet kontrol kan anvendes til at spore dubletter i vagtplanlægningen. Dubletter forekommer normalt ikke, men hvis en eller flere planer deles efter at der er oprettet vagter for samme medarbejder i flere planer, kan dubletter dannes. Rapporten kan finde disse, så de kan håndteres fra Ugeplan billedet.
 5. Aplanner for Windows og Aplanner for Web opgraderes fra .NET 4.0 client version til .NET 4.5.1. Denne version af .NET findes på de fleste nyere computere. Hvis ikke kan den downloades fra Microsoft hjemmeside. Hvis den nye Aplanner for Web tages i anvendelse skal .NET 4.5.1 installeres på serveren med Internet Information Server, hvis den ikke findes allerede.
 6. Der optræder nye felter i databasen, så databasen skal opgraderes, når der skiftes til version 8.15.1.1. for at kunne anvende synkroniseringen. Det anbefales at opgradere Aplanner, Aplanner for Web og Aplanner Synkronisering samlet.
 7. Før start skal egenskaben "Synkroniser" sættes i de planer og planversioner, som skal indgå i synkroniseringen. Plan versionen "Planlagt" sættes automatisk.
 8. Ny mulighed for at kopiere til flere linjer på katalog billedet (med kopier og indsæt). Med den funktion kan man på en gang skifte f.eks. farve for adskillige poster i kataloget.
 9. Oversigtsbilldet er optimeret og ændret, så der ikke omsorteres, hver gang navn eller sorteringsnøgle ændres. Denne ændring har især betydning for vagtplaner med mange (flere hundrede) medarbejdere.
 10. Under menupunktet Database er der oprettet en ny funktion til at slette gamle vagt transaktioner fra databasen. Man kan slette transaktioner, der er mere end 2 år hhv. 5 år gamle. Funktionen kan p.t. kun anvendes for SQL databaser.