Versionsliste for Aplanner Løsningen


Version 2021.01.30 Mindre ændringer og fejlrettelser. Aplanner for Windows og Outlook Synkronisering ændret fra til Web Service.

Version 2020.12.30 Mindre ændringer til Tjek-Ind-Ud samt mindre ændringer og fejlrettelser. Mekanismen for opkobling fra Aplanner for Windows til Cloud database er ændret som forberedelse til Web Service adgang.

Nyhedsbrev 10. december 2020: En rækker ændringer og mindre fejlrettelser.

Version 2020.11.20 Mindre ændringer til fleks systemet. Hastighedsforbedringer.

Version 2020.11.12 Login fleks saldo beregning ændret til ultimo saldo fra i går.

Version 2020.11.11 Batch programmet AplanOutlookNat er ændret, så der udskrives statusmeldinger i logfilen.

Version 2020.11.09 Aplanner for Web Tjek-Ind er ændret, så der kan registreres flere mødetider pr. dag. Overskrift farven er ændret, så fleks saldo er lettere at læse. Egenskaben Vis Fleks Saldo er flyttet fra Indstillinger i Aplanner for Windows til Plan Layout Indstillinger, som også kan betjenes af Aplanner for Web brugere.

Version 2020.10.29 Aplanner for Web Dagplan ændret, så der kan vises celleoverskrifter

Version 2020.10.15 Fleks system egenskaben Skip Helligdage ændret, så fleks norm normalt sættes til nul på helligdage.

Version 2020.10.12 Fleks system udvidet, bl.a. så man kan benytte mødetider som fleks norm. Databasen skal være opgraderet til version 20.07 eller senere for at kunne udnytte udvidelsen.

Version 2020.09.09 Web Tjek ind- ud billedet er renoveret. Rettelse vedr. fleks saldo ved login til Aplanner for Web. Rettelse vedr. kommentarer på Dagplan billedet.

Version 2020.08.30 Installation af nyt Certifikat. Rettelse vedr. udløb af adgangskoder. Rettelse så Ugeplan viser baggrundsfarver fra Dagsopgaver. Mindre ændringer til Web Tjek ind, Ferieønske rapporten og til Web booking.

Version 2020.07.10 Ny funktion: Man kan se to planversioner på samme billede (Ugeplan og Dagplan). Desuden en række mindre rettelser og ændringer til synkronisering og database opgradering.

Version 2020.05.30 indeholder optimeringer og mindre rettelser.

Version 2020.04.29 indeholder et par rettelser vedrørende håndtering af sprog.

Nyhedsbrev 25. april 2020: Større ændringer i funktionalitet og database.

Version 2020.03.24 indeholder ændringer til brugervejledning og hjælpesider.

Version 2020.02.24 indeholder ændringer til afrunding ved skift mellem minut og kvart time visning. Se også nyhedsbrevet fra 12. februar

Version 2020.02.22 indeholder en fejlrettelse til Dagplan billedet og mindre ændringer.

Nyhedsbrev 12. februar 2020: Nyt Web tjek ind, tjek ud billede. Større ændringer og fejlrettelser.

Nyhedsbrev 24. november 2019: Optimering af Aplanner, arrangement styring.

Version 2019.09.25 indeholder ændringer til fejlmeddelelser, synkronisering samt sikkerhedsopdateringer.

Version 2019.08.27 indeholder ændring til Aplanner for Web.

Nyhedsbrev 24. august 2019: Nye ændringer til login, sortering og dagsopgaver.

Version 2019.07.30 indeholder fejlrettelser, sikkerhedsopdateringer samt mindre ændringer. Bemærk: Installationsvejledningen for batch synkronisering er ændret.

Version 2019.03.20 indeholder en rettelse vedrørende sletning på dagplan billedet.

Version 2019.03.17 indeholder ændringer til visning af flekssaldo ved login.

Nyhedsbrev 10. marts 2019: Ny planlægningsbillede samt småændringer og fejlrettelser.

Version 2019.03.04 indeholder rettelser vedr. Webmobil adgang og flytning af vagter.

Nyhedsbrev 25. februar 2019: Synkronisering opgraderet, planlægningsbillederne forbedret, sikkerhedsopgradering.

Nyhedsbrev 12. december 2018: Ændringer til Web Mobil og til Flexliste samt fejlrettelser.

Nyhedsbrev 28. oktober og 7. november 2018: Mindre ændringer og rettelser til Aplanner for Windows og Web.

Version 2018.10.23 indeholder rettelse vedrørende sortering samt mindre ændringer vedr. brugeradgangsrettigheder.

Nyhedsbrev 20. oktober 2018: Mange ændringer og rettelser til Aplanner for Windows og Web.

Version 2018.09.05 indeholder optimeringer og mindre ændringer

Nyhedsbrev 10. august 2018: Mindre ændringer og rettelser til Aplanner for Windows.

Nyhedsbrev 6. august 2018: Statistikbillede tilføjet til Aplanner for Windows.

Nyhedsbrev 14. juni 2018: Tilføjelser til Aplanner for Web.

Version 2018.05.12 indholder ændringer til Dagplan billedet (inklusive kundespecifikke ændringer)

Nyhedsbrev 5. maj 2018: En række nye egenskaber er tilføjet.

Nyhedsbrev 18. april 2018: Forbedringer til kopier - indsæt funktioner og mindre rettelser.

Nyhedsbrev 25. februar 2018: Yderligere optimering af plankopiering samt mindre ændringer og rettelser.

Nyhedsbrev 6. februar 2018: Optimering af plankopiering.

Nyhedsbrev 2. februar 2018: Mindre rettelser og ændringer.

Nyhedsbrev januar 2018

Nyhedsbrev december 2017

Versioner 2017

Versioner 2016

Versioner 2015

Versioner 2014